Przy parkowaniu samochodu powyżej doby nie łączymy opłat godzinowych z opłatami dobowymi.
Przy parkowaniu powyżej 1 doby za każdą rozpoczętą dobę jest pobierana opłata dobowa.
Za każdą rozpoczętą godzinę parkowania pobierana jest opłata zgodna z powyższym cennikiem tj. 5 zł / godz.
Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 40 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania samochodu osobowego oraz 50 zł samochodu dostawczego.

KONTAKT


ADRES:
BOGDAR s.c.
ul. Towarowa róg Chłodnej
Warszawa

Telefony:
513 983 488 (całodobowy)
501 130 468

CENNIK


Rodzaj
pojazdu
Opłata brutto
za godzinę
Opłata brutto
za dobę
  Abonament  
  miesięczny  
Samochód osobowy 5,00 zł 40,00 zł 492,00 zł
Samochód dostawczy do 3.5t 7,00 zł 50,00 zł 492,00 zł