Przy parkowaniu samochodu powyżej doby nie łączymy opłat godzinowych z opłatami dobowymi.
Przy parkowaniu powyżej 1 doby za każdą rozpoczętą dobę jest pobierana opłata dobowa.
Za każdą rozpoczętą godzinę parkowania pobierana jest opłata zgodna z powyższym cennikiem tj. 5 zł / godz.
Opłata za zagubiony bilet parkingowy (rachunek) wynosi 40 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu.

KONTAKT


ADRES (parking):
ul. Skierniewicka 12
Warszawa

CENNIK


Rodzaj
pojazdu
Opłata za godzinę Opłata za dobę Abonament
miesięczny
Samochód osobowy 5,00 zł 40,00 zł 380,00 zł (netto)
467,40 zł (brutto)
Samochód dostawczy
do 3,5 t
7,00 zł 50,00 zł 430,00 zł (netto)
528,90 zł (brutto)